Dit dient te gebeuren door middel van algemene informatie op de website, zoals FAQ’s, gerubriceerde informatiepagina’s of een gedeelte waarin het bestelproces wordt uitgelegd. Uw servicevoorwaarden moeten de klant dat recht ook geven – of in ieder geval iets anders zeggen.Bovendien moet de informatie na de aankoop opnieuw worden verzonden naar de klant, dit kan op papier, maar ook per e-mail. Dat laatste is eenvoudig, aangezien het contract nog per e-mail moet worden bevestigd. Als u een van de informatie vergeet of als de informatie wettelijk onjuist is, heeft de klant een retourtermijn van 12 maanden en kan hij nooit aanspraak maken op een afschrijvingsvergoeding.

Daarom is het belangrijk dat de informatie op orde is.

De door u verstrekte gegevens moeten in ieder geval de volgende gegevens bevatten: Een opzegsjabloon (digitaal of gedrukt) die u wel moet aanleveren maar de klant niet hoeft te gebruiken. Als u een andere procedure wilt, kan dat als deze procedure niet verplicht is. Informatie binnen 1 dagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de goederen heeft ontvangen. De deadline voor terugbetaling van alle betaalde bedragen is uiterlijk 1 dagen na annulering. Wie betaalt wat het kost. Er moet worden vermeld wie verantwoordelijk is voor de retourkosten, inclusief een kostenraming. Deze kosten zijn volgens de wet voor rekening van de klant. Indien er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, dient dit te worden vermeld. Gaat de consument te ver in het testen en ontstaat er schade, dan moet de consument dat gebruik vergoeden als deze gebruiks-/verwijderingsregel wordt genoemd.

Uitpakken en testen Om een ​​einde te maken aan alle fabels: het retourrecht geldt ook als de klant het product heeft uitgepakt en geprobeerd. Verzegelde of originele verpakking kan daarom geen strikte vereiste zijn in uw retourbeleid.

Is er echter sprake van slijtage of schade die u kunt aantonen, dan heeft u recht op vergoeding van deze schade met het vergoede bedrag. Deze schade moet zijn veroorzaakt doordat de consument meer met het product heeft gedaan dan nodig was om te beoordelen of hij het wilde behouden en de basiseigenschappen ervan te controleren. Online winkels verkopen dergelijke retouren vaak als voorbeeldmodel of aan een dealer. De vergoeding is dan gelijk aan het verschil tussen de nieuwprijs van het product en de verkoopprijs van het product. Uitzonderingen op het retourrecht Leveranciers van bederfelijke goederen, losse tijdschriften of loten hoeven zich geen zorgen te maken: zij vallen niet onder dit retourrecht.

Ook voor producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt of gepersonaliseerd (bijvoorbeeld een overhemd met een fotoprint of een zakdoek met een geborduurd monogram) kan de klant geen retour aanvragen. Bij het aanbieden van dergelijke producten dient u duidelijk te vermelden dat het herroepingsrecht is uitgesloten.

Verzegeling Cd’s, dvd’s en andere media met audio- of video-opnamen of software waarvan de inhoud gemakkelijk kan worden gekopieerd zonder de staat van het origineel aan te tasten, kunnen het beste verzegeld worden verzonden. Zodra de klant dit zegel verbreekt, verliest hij het herroepingsrecht. Indien het product ontzegeld is, geldt het herroepingsrecht zoals gebruikelijk.

Dit geldt ook voor producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd. Als de klant de verzegeling verbreekt, kunnen deze producten niet worden geretourneerd. Denk aan vitaminepillen, erotische producten, etc. Levering van diensten Het herroepingsrecht geldt ook voor diensten.

De consument heeft na ondertekening van de overeenkomst maximaal 1 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Dit geldt ook voor bestellingen. Indien de klant levering wenst binnen de herroepingstermijn, dient de leverancier te leveren. Als de consument echter annuleert, moet hij het gebruikte gedeelte betalen. Dit kan een wekelijks internetgebruik zijn of een gsm-abonnement, maar ook bezorgde tijdschriften.

Dit geldt niet voor diensten die binnen 1 dagen volledig zijn uitgevoerd, als de consument heeft aangegeven binnen 1 dagen bezorgd te willen worden en afstand doet van het herroepingsrecht. Voor eenmalige vergoedingen geldt een vergelijkbare procedure. Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor reizen en alle diensten met een datum (concerttickets, hotels, enz.). Terugbetaling, inclusief leveringskosten Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft hij recht op terugbetaling van het volledige aankoopbedrag. Het hoeft alleen contant te zijn, dus je kunt geen cadeaubon of iets dergelijks geven. Als de klant met een cadeaukaart heeft betaald, kunt u via dit formulier een terugbetaling doen. En de “volledige” vergoeding omvat ook de verzendkosten, administratiekosten en dergelijke die de klant heeft betaald in verband met de bestelling. Moet binnen 1 dagen na annulering worden geretourneerd. Indien de consument een of meerdere producten uit de bestelling houdt, ontvangt hij uitsluitend de resterende kosten van de bestelling terug, niet de bezorgkosten of administratiekosten. U kunt de klant wel vragen om de directe retourkosten te betalen. Daarom moet hij betalen voor de postzegels die op het retourpakket worden geplakt.

U moet een schatting van deze kosten geven, tenzij u deze per post kunt retourneren. Alle andere kosten of vergoedingen die u voor een dergelijke retourzending wilt claimen, zijn echter eenvoudigweg verboden. Ook administratieve kosten die voortvloeien uit de verwerking van de opgave zijn niet toegestaan.